3587/CT-NVDTPC

Chính sách Thuế

Công văn

Triển khai một số chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng triển khai một số chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19.

Tiêu đề Mô tả Kích thước
Chinh sach thao go kho khan cho NNT sau Covid.pdf Chinh sach thao go kho khan cho NNT sau Covid 3587/CT-NVDTPC 1.50 MB