QUẢN LÝ BÁN TRÚ
Rated 5/5 based on 11 customer reviews
QUẢN LÝ BÁN TRÚ

QUẢN LÝ BÁN TRÚ

  • Mã sản phẩm: 01
Liên hệ
Your message has been successfully sent to the store owner!
Yêu thích

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  •  Công khai minh bạch hoạt động bán trú.
  •  Chức năng dành cho phụ huynh: theo dõi tiến trình bán trú, thực đơn, dinh dưỡng, nộp phí bán trú, …….
  •  Chức năng dành cho Nhà trường: Tạo thực đơn, cân bằng dinh dưỡng, đặt hàng, công khai các khoản thu đầu năm và các khoản thu bán trú, ….
  •  Chức năng dành cho Nhà cung cấp: Cập nhật giá thực phẩm, sản phẩm, nhận đơn hàng, cấp đơn hàng, ……
  •  Chức năng dành cho UBND Quận/ Phòng Giáo dục: Quản lý và theo dõi hoạt động bán trú của từng trường.
Bạn đang xem:QUẢN LÝ BÁN TRÚ
Xếp hạng

Phân phối

 Công ty cổ phần Netplus

Địa chỉ: 11- Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Công ty cổ phần Netplus

Truy cập gian hàng