PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Rated 5/5 based on 11 customer reviews
PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

  • Mã sản phẩm: 09
Liên hệ
Your message has been successfully sent to the store owner!
Yêu thích

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

  •  Quản lý các đối tượng thu: UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Các tổ chức HTĐL, Doanh nghiệp, Cơ quan cấp Tỉnh, Trung ương và LLVT… 
  •  Căn cứ vào thông tin các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, LLVT, Quỹ PCTT lập chỉ tiêu thu, nộp cho từng đơn vị. 
  •  Thống kê-báo cáo số Quỹ đã thu cụ thể theo từng đơn vị, thời gian, khu vực số tiền đã thu. 
  •  Thống kê-báo cáo số Quỹ còn nợ cụ thể từng đơn vị, thời gian, khu vực số tiền còn nợ. 
  •  Thống kê tồn quỹ đến thời điểm báo cáo. 
  •  Báo cáo tổng hợp tổng số chỉ tiêu phải thu, số đã thu, còn nợ qua từng giai đoạn. 
  •  Cập nhật thông tin hoạt động Quỹ vào Website của Ban chỉ Huy PCTT.
Bạn đang xem:PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Xếp hạng

Phân phối

 Công ty cổ phần Netplus

Địa chỉ: 11- Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Công ty cổ phần Netplus

Truy cập gian hàng