Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Văn bản thuế » Văn bản mới thuế tháng 8

Văn bản mới thuế tháng 8

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Văn bản thuế]

Kính gửi: Quý Hội viên

TỔNG HỢP VĂN BẢN MỚI VỀ THUẾ

Từ ngày 03/08/2013 đến 09/08/2013

TT

Ngày ban hành

Số văn bản

Trích yếu

I

THÔNG BÁO

1

26/07/2013

483/TB-BGTVT

Kết luận của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn công tại cuộc họp về nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải

II

CÔNG VĂN

1

25/07/2013

2373/TCT-CS

Về việc chính sách thuế

2

26/07/2013

2384/TCT-CS

Về việc chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3

26/07/2013

2385/TCT-CS

Về việc miễn giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho hộ nghèo

4

26/07/2013

2389/TCT-CS

Về việc chính sách thuế TNDN

5

29/07/2013

2396/TCT-CS

Về việc tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

6

29/07/2013

2397/TCT-CS

Về việc hóa đơn bán đấu giá tài sản nhà nước

7

29/07/2013

2401/TCT-CS

Về việc giải đáp chính sách về thuế bảo vệ môi trường

8

29/07/2013

2410/TCT-CS

Về việc xử phạt trốn thuế, gian lận thuế về tiền sử dụng đất

9

29/07/2013

2411/TCT-CS

Về việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT

10

30/07/2013

2427/TCT-TNCN

Về việc chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ

11

30/07/2013

9912/BTC-CST

Về việc miễn thuế nhập khẩu cho xe ô tô cũ mua thanh lý của Đại sứ quán Triều Tiên

12

01/08/2013

10103/BTC-TCT

Về việc thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC

Quý Hội viên có nhu cầu tra cứu văn bản, đề nghị truy cập trang web của Hội. www.vtca.vn