Doanh nghiệp tư nhân Vân Tuyết

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Contact

  • Contact:Huỳnh Thị Thu Vân
  • Phone:(084)511-3750130
  • Fax:(000)00-
  • Address:209 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Doanh nghiệp tư nhân Vân Tuyết


Chúng tôi là đại lý chính thức của CP Việt Nam.
Chuyên cung cấp các sản phẩm của CP tươi, sống, sạch, ...
Các thực phẩm chế biến cao cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top