Công ty cổ phần Cơ điện lạnh(tadico)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:Trần Văn Quý
  • Phone:(084)511-3622 666
  • Fax:(084)511-3622 667
  • Address:170 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Ươm mầm từ năm 2002, đến nay thương hiệu TADICO đã được khẳng định qua từng Công trình từ Bắc đến Nam , qua mỗi công trình TADICO như được tiếp thêm sinh lực mới, chất lượng và uy tín ngày càng được nâng c...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top