Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến(FUTCO., LTD)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:Đỗ Anh Tuấn
  • Phone:(084)511-3822584
  • Fax:(084)511-3834323
  • Address:K21/4 Lê Hồng Phong - Tp Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp PHƯỚC TIẾN (tên giao dịch: FUTCO., LTD) thành lập năm 1995, chuyên chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch và thương mại tổng hợp. Để tiếp tục có những bước đi vững chắc trong thời kỳ hội nhập, ch&uacut...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top