Công ty Nhật Linh Đà Nẵng(Nhat Linh Da Nang Co,.LTD)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:Nhật Linh
  • Phone:(084)511-3 697 004
  • Fax:(084)511-3670591
  • Address:64 Cách Mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Công ty Nhật Linh Đà Nẵng

Sản xuất hệ thống bàn ghế tương hợp, bảng viết phấn chống lóa đa năng và các sản phẩm khác phục vụ cho học sinh, sinh viên và văn phòng; xây dựng trang trí nội thất; thương mại tổng hợp; sản xuất - gia c&oc...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top