Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:
  • Phone:(084)511-3631788
  • Fax:(084)511-3631555
  • Address:162 đường 2/9 - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam
  • Zip Code:59000

Xin chào Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Công ty Minh Toàn chúng tôi đã đầu tư xây dựng khách sạn Minh toàn với tiêu chuẩn 3 sao, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên cạnh Sông Hàn. Khách sạn cung cấp các dịch vụ ...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top