Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:
  • Phone:(084)511-3631788
  • Fax:(084)511-3631555
  • Address:162 đường 2/9 - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam
  • Zip Code:59000

Xin chào Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Công ty Minh Toàn chúng tôi đã đầu tư xây dựng khách sạn Minh toàn với tiêu chuẩn 3 sao, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên cạnh Sông Hàn. Khách sạn cung cấp các dịch vụ ...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu dttp All rights reserved.

Help | Back to top