Công ty TNHH Hải Vân Nam(HAI VAN NAM COMPANY LIMITED)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Contact

  • Contact:Nguyễn Thị Nguyệt
  • Phone:(084)511-3868686
  • Fax:(084)511-3868686
  • Address:04 Triệu Nữ Vương, T.P Đà Nẵng
  • Zip Code:59000

Xin chào Công ty TNHH Hải Vân Nam

Công ty Hải Vân Nam được thành lập ngày 01 tháng 05 năm 2002 (giấy phép đăng ký kinh doanh số GP3202000217 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp).

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top