Công ty cổ phần cao su Đà nẵng(Danang rubber joint stock company)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:DRC Đà Nẵng
  • Phone:(084)511-3847408
  • Fax:(084)511-3950486
  • Address:01 Lê văn Hiến - Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Công ty cổ phần cao su Đà nẵng

Tiền thân là nhà máy đắp vỏ xe của quân đội Mỹ, đến nay Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, tên gọi quốc tế là DRC, đã có quá trình phát triển liên tục hơn 35 năm Nằm tại vị trí...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top