Công ty cổ phần Bình Vinh(Binh Vinh corp.)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:
  • Phone:(084)511-3764764
  • Fax:(084)511-3841686
  • Address:80-82 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng
  • Zip Code:0511

Xin chào Công ty cổ phần Bình Vinh

Công Ty cổ phần Bình Vinh là đối tác tin cậy, năng động của một số hãng, nhà máy sản xuất lớn trong và ngoài nước, chủ yếu phân phối các mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng như: Coc...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top