Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử >Trung tâm dịch vụ khách hàng
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ miễn phíHướng dẫn cung cấp các dịch vụ tối ưu để quảng bá sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp của bạn
vnhai@dut.edu.vn
question state submit time response time
  • Tiêu đề:
  • Địa chỉ của bạn:
  • Email của bạn:
  • Nội dung:
  •  

New Prompt

Nhắc nhở

Dear user: For you to submit comments or suggestions, we are within three working days as far as you reply, please note your mailbox and read the message content.

Liên Hệ


Hotline:(84) 511-2246404

E-mail:do.nguyen@bonvn.com

Customer Service Agreement