Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Sản phẩm » Thiết bị công nghiệp » Dàn ngưng BALTIMORE

Dàn ngưng BALTIMORE

enlarge image

Dàn ngưng BALTIMORE

Time:2013-03-15

Khu vực:»

Loại hàng:Thiết bị công nghiệp»

Từ khóa:


Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Liên hệ:Trần Văn Quý
Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp
Chỉ số uy tín:0
Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm


Dàn ngưng BALTIMORE


Nếu đã là thành viên bạn hãy đăng nhập

Nếu chưa là thành viên bạn hãy

Thông tin Mua - Bán khác

Sản phẩm liên quan