Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Sản phẩm » Dịch vụ kinh doanh » Dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại

enlarge image

Dịch vụ thương mại

Time:2013-03-13

Khu vực:»

Loại hàng:Dịch vụ kinh doanh»

Từ khóa:


Công ty cổ phần Bình Vinh

Liên hệ:
Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp
Chỉ số uy tín:0
Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Đã nhiều năm nay với uy tín của mình, Công ty vẫn là nhà phân phối độc quyền (hoạt động chủ yếu trên thị trường Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) cho các mặt hàng:
• Mì ăn liền Asifood của Công Ty Công Nghệ Thực Phẩm Á Châu.
• Nước khoáng Thạch Bích, nước tăng lực Lion, nước suối Quarter. . . của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích thuộc Công Ty đường Quảng Ngãi.

Nếu đã là thành viên bạn hãy đăng nhập

Nếu chưa là thành viên bạn hãy

Sản phẩm liên quan