Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Sản phẩm » Thiết bị tin học và phần mềm » Server 1U XEON QUAD SATA (2 x GB LAN)

Server 1U XEON QUAD SATA (2 x GB LAN)

enlarge image

Server 1U XEON QUAD SATA (2 x GB LAN)

Time:2013-02-28

Khu vực:»

Loại hàng:Thiết bị tin học và phần mềm»

Từ khóa:


Công ty cổ phần DTTP

Liên hệ:Nguyễn Thị Độ
Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp
Chỉ số uy tín:0
Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Numbers
Packaging
Price Description 70.715.400.000 VND/Chiếc (3390 USD)
Specifications
ID Code
Place

Server 1U XEON QUAD SATA (2 x GB LAN)
Giá bán: 0.000 - 70.715.400.000 VND/Chiếc
(3390 USD)

Nếu đã là thành viên bạn hãy đăng nhập

Nếu chưa là thành viên bạn hãy

Sản phẩm liên quan