Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Sản phẩm » Quà lưu niệm & Thủ công mỹ nghệ » spandex covered yarn

spandex covered yarn

enlarge image

spandex covered yarn

Time:2014-05-20

Khu vực:Asian»

Loại hàng:Quà lưu niệm & Thủ công mỹ nghệ»

Từ khóa:


beyarns

Liên hệ:Dave Yu
Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp
Chỉ số uy tín:0
Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Numbers beyarns2
Packaging
Price Description
Specifications
ID Code
Place Taiwan

BeYarns elastic covered yarn is spandex yarn wrapping with one or two strands of filament yarns to increase filament yarns with higher elasticity and construct textile fabrics for better draping property and keeping in shape.


A:Single Covered Yarn-SCY


Spandex is wrapped with one filament yarn such as nylon. It can be divided into two specifications- S and Z twist. It is commonly used Z twist in elastic fabric, but socks and underwear use both S and Z twist to body curve.


B:Double Covered Yarn-DCY


Spandex is wrapped with two filament yarns in opposite directions. One is outer covering, and the other is inner covering. The different TPM makes various sense of comfort touch.


Use: Tights, Woven fabrics, Flat knitting, Narrow fabrics, Circular knitting.Nếu đã là thành viên bạn hãy đăng nhập

Nếu chưa là thành viên bạn hãy

Thông tin Mua - Bán khác

Sản phẩm liên quan