Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Sản phẩm » Quà lưu niệm & Thủ công mỹ nghệ » nylon yarn

nylon yarn

enlarge image

nylon yarn

Time:2014-05-20

Khu vực:Asian»

Loại hàng:Quà lưu niệm & Thủ công mỹ nghệ»

Từ khóa:


beyarns

Liên hệ:Dave Yu
Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp
Chỉ số uy tín:0
Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Numbers beyarns1
Packaging
Price Description
Specifications
ID Code
Place Taiwan

BeYarns can offer nylon textured yarn with various filaments counts and luster. We are also offer multi-ply yarn (2-ply ~ 8-ply) or Nylon 66 Yarn, Nylon Yarn Solution Dyed, Nylon Yarn Optical White, Functional Yarn, Micro Fiber, and more to create the life of fabric.


BeYarns, Nylon, includes 15 deniers to 400 deniers. And they are good applicable to Raschel knitting fabric, weaving fabric, circular knitting fabric, spandex covering yarn, pantyhose and narrow fabric. We use good material and dyeing inspection on every package to make sure the best quality to our customer.Nếu đã là thành viên bạn hãy đăng nhập

Nếu chưa là thành viên bạn hãy

Thông tin Mua - Bán khác

Sản phẩm liên quan