Liên hệ

Liên hệ


+ Loai hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

+ Năm thành lập: 2005

+ Số tài khoản + Ngân hàng: 14968339 NH ACB CNĐNẵng

+ Mã số thuế: 0400511898

+ Người đại diện doanh nghiệp: Nguyễn Thị Độ

+ Địa chỉ liên hệ: 31 Nguyễn Xuân Nhĩ - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam

+ E-mail: do.nguyen@bonvn.com, dttp@danang.sme.com.vn

+ Phone: 0511-2246404, 0511- 2246405

+ Fax: 0511-3631831