Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Thông tin sản phẩm » Bán » Hệ thống Tủ cấp đông tiếp xúc[Mua ngay]

Hệ thống Tủ cấp đông tiếp xúc[Mua ngay]

enlarge image

Hệ thống Tủ cấp đông tiếp xúc[Mua ngay]

Time:2014-04-21

Ngày hết hạn:2015-03-31

Khu vực:»

Loại hàng:Thiết bị công nghiệp»

Từ khóa:

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Liên hệ:Trần Văn Quý

Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp

Chỉ số uy tín:0

Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm


Hệ thống Tủ cấp đông tiếp xúc


Liên hệ:

Địa chỉ:170 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Zipcode:0511
Phone:(084)511-3622 666
Fax:(084)511-3622 667
URL:http://tadico.com.vn