Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Thông tin sản phẩm » Bán » Phòng tiêu chuẩn[Mua ngay]

Phòng tiêu chuẩn[Mua ngay]

enlarge image

Phòng tiêu chuẩn[Mua ngay]

Time:2014-04-21

Ngày hết hạn:2015-03-07

Khu vực:»

Loại hàng:Dịch vụ kinh doanh»

Từ khóa:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Liên hệ:

Cấp độ:Thành viên doanh nghiệp

Chỉ số uy tín:0

Chứng thực:

Mô tả chi tiết sản phẩm

Numbers
Packaging
Price Description 722 078 VND
Specifications
ID Code
Place

Phòng tiêu chuẩn, wifi miễn phí

Liên hệ:

Địa chỉ:162 đường 2/9 - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam
Zipcode:59000
Phone:(084)511-3631788
Fax:(084)511-3631555
URL:http://