Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin tức » Báo giá sản phẩm dịch vụ

Báo giá sản phẩm dịch vụ

Source:Thương Mại Điện TửTime:2019-02-22Nhóm sản phẩm:[Tin tức] Từ khóa:

  1. Báo giá sản phẩm dịch vụ như sau:

STT

Tên phần mềm khối chính phủ

Giá bản quyền chưa có dịch vụ khác (triển khai đào tạo… bổ sung tính năng phát sinh không hiện có)

1

Phần mềm CAS: Trục xác thực Identity Management hệ thống tài khoản trong tỉnh, sẵn sàng tích hợp với quốc gia

850 triệu đối với trục liên thông ngoài đồng bộ, 1.200 triệu đối với trục liên thông ngoài không đồng bộ

2

Phần mềm ESB: Trục kết nối liên thông ESB (Enterprise Service Bus) tỉnh

3.800 triệu

3

Portal: Cổng thông tin điện tử toàn tỉnh

7.500 triệu

4

Hệ thống DVC: Nền tảng xử lý Dịch vụ công trực tuyến (Public Sector Process Platform PSPP)

3.400 triệu

5

Phần mềm Onegate: Nền tảng dịch vụ Một cửa điện tử tương tác với công dân, doanh nghiệp (Onegate Platform OP)

8.000 triệu

6

Phần mềm iDesk: Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Document Management Platform)/

7.400 triệu

7

Phần mềm CĐĐH: Hệ thống chỉ đạo điều hành (theo dõi và đôn đốc công việc của UBND Tỉnh)

6.800 triệu

8

Cloud: Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng (Cloud)

3.200 triệu

9

Phân phối Giải pháp Email công vụ áp dụng trong pham vi toàn tỉnh

4.000 triệu

STT

Tên các phần mềm dành cho doanh nghiệp

Giá bản quyền chưa có dịch vụ khác (triển khai đào tạo… bổ sung tính năng phát sinh không hiện có)

1

Dịch vụ chữ ký số dành cho Doanh nghiệp CA

Thanh toán hàng năm theo chính sách báo giá có thời hạn

2

Dịch vụ kết nối thương mại điện tử

Thanh toán hàng năm theo chính sách báo giá có thời hạn

3

Dịch vụ quảng cáo trên trang sme.com.vn

Thanh toán hàng năm theo chính sách báo giá có thời hạn

4

Dịch vụ kế toán dành cho doanh nghiệp trọn bộ

Thanh toán hàng năm theo chính sách báo giá có thời hạn

5

Hệ thống thông tin online trên nền gis:

Thực hiện theo đơn đặt hàng, cho cấp địa phương, tỉnh; huyện; sở có yêu cầu.

Bán theo khảo sát, chính sách báo giá có thời hạn

6

Hệ thống giám sát mạng xã hội

Thanh toán hàng năm theo từng chủ đề; chính sách báo giá có thời hạn

7

Phân phối Phần mềm Số hóa tương lai và số hoa lưu trữ quá khứ.

Khảo sát khối lượng quá khứ + PM tương lai 1.500 triệu.

8

Phân phối Phần mềm truyền tải và lưu trữ hình ảnh dành cho bệnh viện PACSQN.

Khảo sát khối lượng, quy mô BV và chính sách giá hỗ trợ theo số lượng triển khai đố với tỉnh.

9

Tạo gian hàng trên sàn sme.com

Thuê mỗi năm theo chính sách giá có thời hạn.