Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin tức » Hà Nội "cấm" nhân viên dùng yahoo, gmail

Hà Nội "cấm" nhân viên dùng yahoo, gmail

Source:Thương Mại Điện TửTime:2014-04-16Nhóm sản phẩm:[Tin tức] Từ khóa:

UBND Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện... sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản, tài liệu thay cho việc dùng yahoo, gmail.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử @hanoi.gov.vn.

Theo bà Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND TP đã ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố. Do đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bà Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (yahoo, gmail...), các hòm thư điện tử không đúng theo quy định.

Đối với văn bản phát hành của các cơ quan vi phạm quy định về việc sử dụng hòm thư điện tử trong giao dịch hành chính điện tử của thành phố, bà Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan nhận văn bản trả lời về cơ quan phát hành, không tiếp nhận xử lý.

UBND TP giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND TP cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua năm 2014.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội Giao Văn phòng UBND TP tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan về kết quả triển khai ứng dụng văn bản điện tử trong thành phố, định kỳ báo cáo UBND TP.Hà Nội.

[close window] [Print page] views:499