Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin tức » Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II

Source:Thương Mại Điện TửTime:2013-08-15Nhóm sản phẩm:[Tin tức] Từ khóa:

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2013, tại Hội trường UBND thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tham dự Đại hội có ông Cao Sĩ Kiêm – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 60 đại biểu chính thức là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội nhiệm kỳ 2006-2013, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013- 2018, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa I và sửa đổi Điều lệ. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 có 21 thành viên, Ban Kiểm tra có 03 thành viên và thống nhất mời ông Huỳnh Đức Thơ – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố – tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch Hiệp hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Hiệp hội chú trọng phát triển hội viên; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; làm cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; tăng cường việc giáo dục văn hóa doanh nhân trong hội viên và cộng đồng doanh nhân…. Ông Võ Duy Khương yêu cầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế dẫn đến việc tổ chức Đại hội chậm trễ, hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ qua vẫn tương xứng với tiềm năng; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II rút kinh nghiệm những hạn chế của lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ I để hoạt động hiệu quả, đoàn kết, góp phần phát triển Hiệp hội ngày càng lớn mạnh.

Như vậy, sau quá trình chuẩn bị kéo dài, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ sớm triển khai các nội dung tổ chức hoạt động theo phương hướng do Đại hội đề ra để đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp./.

[close window] [Print page] views:787