Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin kinh tế » Văn bản mới về thuế tháng 7-2013

Văn bản mới về thuế tháng 7-2013

Source:Thương Mại Điện TửTime:2013-08-06Nhóm sản phẩm:[Tin kinh tế] Từ khóa:

Kính gửi: Quý Hội viên

TỔNG HỢP VĂN BẢN MỚI VỀ THUẾ

Từ ngày 27/07/2013 đến 02/08/2013

TT

Ngày ban hành

Số văn bản

Trích yếu

I

QUYẾT ĐỊNH

1

23/07/2013

1725/QĐ-BTC

Sửa đổi, bổ sung quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo quyết định số 1042/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của bộ trưởng Bộ Tài chính

II

CÔNG VĂN

1

15/07/2013

2250/TCT-CS

Về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

2

16/07/2013

2276/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đối với dự án ODA

3

17/07/2013

2284/TCT-KK

Về việc kê khai thuế GTGT đối với công trình, dự án sử dụng vốn NSNN, vốn ODA

4

17/07/2013

2288/TCT-CS

Về việc thực hiện gia hạn nộp tiền SDĐ, giảm tiền thuê đất theo Thông tư 16/2013/TT-BTC

5

17/07/2013

2289/TCT-CS

Về việc vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn

6

17/07/2013

2290/TCT-CS

Về việc chứng từ mua vàng, bạc, đá quý của người dân

7

19/07/2013

2312/TCT-CS

Về việc đề xuất lập hoá đơn tự in có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn 01 trang trong cùng 01 số hoá đơn

8

19/07/2013

2314/TCT-CS

Về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp

9

19/07/2013

2319/TCT-CS

Về việc thuế GTGT

10

19/07/2013

4458/CT-TTHT

Về việc lập hóa đơn tự in

11

19/07/2013

4459/CT-TTHT

Về việc hoá đơn chứng từ nhận tiền hỗ trợ

12

19/07/2013

4490/CT-TTHT

Về việc hoá đơn chứng từ

13

22/07/2013

2337/TCT-CS

Về việc chính sách thu tiền thuê đất

14

23/07/2013

2342/TCT-CS

Về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

15

25/07/2013

1087/TTg-KTN

Về việc xử lý Trạm thu phí phụ Vĩnh Thanh thuộc Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

16

26/07/2013

2383/TCT-CS

Về vướng mắc kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

17

26/07/2013

9762/BTC-TCHQ

Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu

18

29/07/2013

9786/BTC-CST

Về việc đề nghị tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0% lên 5%

19

29/07/2013

9794/BTC-TCHQ

Về việc vướng mắc về đối tượng đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế

Quý Hội viên có nhu cầu tra cứu văn bản, đề nghị truy cập trang web của Hội. www.vtca.vn

[close window] [Print page] views:817