Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin tức » Tổng hợp Văn bản thuế từ 15/06/2013 đến 21/06/2013

Tổng hợp Văn bản thuế từ 15/06/2013 đến 21/06/2013

Source:Thương Mại Điện TửTime:2013-07-23Nhóm sản phẩm:[Tin tức] Từ khóa:


Kính gửi: Quý Hội viên

TỔNG HỢP VĂN BẢN MỚI VỀ THUẾ

Từ ngày 15/06/2013 đến 21/06/2013

TT

Ngày ban hành

Số văn bản

Trích yếu

I

THÔNG TƯ

1

19/06/2013

81/2013/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía việt nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

II

CÔNG VĂN

1

07/06/2013

1888/TCT-CS

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

2

07/06/2013

1890/TCT-CS

Về việc chính sách thuế: Đối với việc xuất khẩu hàng hóa để khuyến mại

3

07/06/2013

1891/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đất

4

07/06/2013

1892/TCT-CS

Về việc chính sách thuế

5

10/06/2013

1910/TCT-CS

Về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài (NTNN)

6

11/06/2013

1911/TCT-CS

Về việc thuế GTGT: Hướng dẫn về việc điều chuyển hàng hóa nội bộ từ Chi nhánh về Công ty

7

11/06/2013

1918/TCT-CS

Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

8

11/06/2013

1919/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với khoản thu về ở nội trú của sinh viên

9

11/06/2013

1920/TCT-CS

Về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT

10

11/06/2013

1929/TCT-CS

Về việc chính sách thuế TNDN

11

11/06/2013

1936/TCT-CS

Về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12

12/06/2013

1948/TCT-CS

Về việc xác định ưu đãi thuế TNDN

13

12/06/2013

1949/TCT-CS

Về việc chính sách thuế TNDN

14

12/06/2013

7520/BTC-TCT

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu đối với dự án xây dựng khu nhà ở miễn phí cho công nhân

15

12/06/2013

7526/BTC-TCT

Về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế

16

17/06/2013

1974/TCT-KK

Về việc kê khai, nộp thuế TNDN

17

17/06/2013

1983/TCT-CS

Về việc vướng mắc về chính sách thuế

18

19/06/2013

2000/TCT-CS

Về việc không xử phạt đối với việc xử lý thuế TNDN tạm nộp

19

19/06/2013

2001/TCT-CS

Về việc miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp thực hiện dự án trong lĩnh vực xã hội hóa

20

19/06/2013

2002/TCT-KK

Về việc xác định thuế GTGT được kê khai, khấu trừ

21

19/06/2013

2005/TCT-CS

Về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

22

19/06/2013

2011/TCT-CS

Về việc thuế suất thuế GTGT

23

19/06/2013

2012/TCT-CS

Về việc gia hạn nộp thuế GTGT

24

19/06/2013

2014/TCT-CS

Về việc thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

25

19/06/2013

2016/TCT-DNL

Về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động biếu, tặng,…

Quý Hội viên có nhu cầu tra cứu văn bản, đề nghị truy cập trang web của Hội. www.vtca.vn

[close window] [Print page] views:845