Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Tin tức » Tổng hợp Văn bản thuế từ 13/07/2013 đến 19/07/2013

Tổng hợp Văn bản thuế từ 13/07/2013 đến 19/07/2013

Source:Thương Mại Điện TửTime:2013-07-23Nhóm sản phẩm:[Tin tức] Từ khóa:

Kính gửi: Quý Hội viên

TỔNG HỢP VĂN BẢN MỚI VỀ THUẾ

Từ ngày 13/07/2013 đến 19/07/2013

TT

Ngày ban hành

Số văn bản

Trích yếu

I

CÔNG VĂN

1

28/06/2013

2111/TCT-CS

Về việc nghĩa vụ tài chính về đất của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

2

01/07/2013

2131/TCT-DNL

Về việc quyết toán thuế tại BĐH DA thủy điện Pleikrông

3

01/07/2013

2132/TCT-CS

Về việc trả lời về chính sách thuế

4

03/07/2013

2149/TCT-KK

Về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

5

04/07/2013

2172/TCT-CS

Về việc đề nghị được miễn thuế sử dụng đất ở

6

04/07/2013

2176/TCT-CS

Về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ may gia công xuất khẩu

7

04/07/2013

2184/TCT-CS

Về việc thuế GTGT

8

04/07/2013

2185/TCT-CS

Về việc chứng từ thu phí khám chữa bệnh

9

08/07/2013

2195/TCT-CS

Về việc cấp phê duyệt dự án đầu tư

10

08/07/2013

8825/BTC-CST

Về việc chính sách thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

11

09/07/2013

2204/TCT-CS

Về việc thuế GTGT

12

10/07/2013

2213/TCT-KK

Về việc cấp MST khi thành lập chi nhánh

13

10/07/2013

2217/TCT-CS

Về việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT mặt hàng chả cá surimi

14

12/07/2013

2223/TCT-TNCN

Về việc thuế TNCN đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập

15

12/07/2013

2231/TCT-CS

Về việc giải pháp về tiền thuê đất

16

12/07/2013

2232/TCT-CS

Về việc thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng phế liệu, phế phẩm

17

12/07/2013

2233/TCT-CS

Về việc hóa đơn GTGT

Quý Hội viên có nhu cầu tra cứu văn bản, đề nghị truy cập trang web của Hội. www.vtca.vn

[close window] [Print page] views:626