Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Triển lãm Đà Nẵng » Hội chợ triển lãm Đà nẵng 2014

Hội chợ triển lãm Đà nẵng 2014

Show Description:

Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2014

Từ ngày: 10/12/2014 Đến ngày: 15/12/2014

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Công ty Quản lý Hội chợ Triễn Lãm và các chợ Đà Nẵng

Hội chợ Công nghiệp - Thương mại 2014

Từ ngày: 19/9/2014 Đến ngày: 24/9/2014

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Đà Nẵng

Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại và Du lịch Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2014

Từ ngày: 9/8/2014 Đến ngày: 13/8/2014

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Đà Nẵng

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất - Vietbuild Đà Nẵng 2014

Từ ngày: 30/4/2014 Đến ngày: 4/5/2014

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Công ty CP Tổ chức triễn lãm QTXD Vietbuild

Show the contents:

Show Time:2014-02-25 đến 2014-12-31
Địa chỉ:
Show size:
Host:
by:,
support:
co:
Liên hệ:
Note:

show application

Show exhibitors