Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Triển lãm Đà Nẵng » Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp Đà Nẵng 2013

Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp Đà Nẵng 2013

Show Description:

Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp - Đà Nẵng 2013 do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Hội doanh nhân trẻ triển khai tổ chức "Hội chợ Sản phẩm Công nghiệp - Đà Nẵng 2013". Hội chợ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 2013.Tại trung tâm Hội chợ triễn lãm, số 09 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đây là hội chợ mang tính chất chuyên nghành về sản phẩm công nghiệp - Đà Nẵng. Lần đầu tổ chức và có quy mô hơn 300 gian hàng của địa phương và thành phần các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham dự. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá về sản phẩm Công nghiệp đến các đối tác và người tiêu dùng, ký kết hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm v.v...Đồng thời liên kết sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị công nghiệp thông qua các hoạt động tại hội chợ.

Show the contents:

Show Time:2013-04-08 đến 2013-06-30
Địa chỉ:Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng
Show size:
Host:
by:,
support:
co:
Liên hệ:

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng


Note:

show application

Show exhibitors