Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Triển lãm Đà Nẵng » Hội chợ Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây EWEC 2013 TP Đà Nẵng

Hội chợ Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây EWEC 2013 TP Đà Nẵng

Show Description:

Địa điểm : Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Quy mô : 400 gian hàng

Đơn vị tổ chức : Sở Công Thương Đà Nẵng

Nội dung khác :

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng
Đơn vị phối hợp:

1. Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng;
2. Sở Văn hóa-thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng;
3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng
ĐC; 06 Trần Quý Cáp - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 32472829 - 2212830
ĐT/Fax: 0511 3863747

Show the contents:

Show Time:2013-03-05 đến 2013-08-08
Địa chỉ:Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng
Show size:
Host:
by:,
support:
co:
Liên hệ:

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng


Note:

show application

Show exhibitors