Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Bản Tin » Danh sách » Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện


Báo Doanh nhân Sài Gòn Tổ chức sự kiện " Kết nối các nguồn lực" - Doanh Nghiệp-Nhà đầu tư - Chính quyền địa phương. Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai lúc 8h00 ngày 18-04-2013.